app麻豆视频

app麻豆视频

夫脾乃湿土,必藉命门之火熏蒸。 人有小便流白浊者,如米泔之汁,如屋漏之水,或痛如刀割,或涩似针刺,溺溲短少,大便后急,此膀胱之火壅塞也。

且饮食易消,犹有水谷以养其阴,虽不能充满于骨中,亦可以少滋于肾内,故但成痿而不至于死亡也。 夫天一生水,流灌无处不到,一有瘀蓄,则秽浊丛积,水道泛滥而横流旁溢矣。

此方脾胃兼治,泻阳火以平胃,祛阴痰以养脾,脾胃气旺,则邪难侵正。代为之狂,仍是祟而非病也。

然而心之精,必得肾之精,交于心包,而后心肾之精始得上交于目。人有偶食难化之物,忽又闻惊骇之事,则气结不散,食亦难消,因而痰裹成瘕,人以为痞也,谁知是惊气之闭结乎。

盖攻肾中之邪,必损肾中之正,故攻邪之法,不在攻肾,而在攻胃,以胃为肾之关也。阴中之至阴,必得阳中之至阳而后化。

 至助胆之药,舍白芍、山栀无他味也。必须以大雨淋之,则旱魃之气顿除,而河渠尽通矣。

Leave a Reply