HODV-20844 - 星野娜美2013年番号 歓楽街のテクニシ

HODV-20844 - 星野娜美2013年番号 歓楽街のテクニシ

人说即是此间,恐亦如枳之与橘恭曰∶即山葡萄,苗、叶相似,亦堪作酒。每食前,酒下三十丸。

长房谓曰∶九月九日汝家有灾厄,宜令急去,各作绛囊盛茱萸以系臂上,登高饮菊花酒,此祸可消。《直指》∶用蜡茶,赤痢以蜜水煎服,白痢以连皮自然姜汁同水煎服。

【集解】志曰∶椰子生安南,树如棕榈,子中有浆,饮之得醉。每服二钱,水二合,红花二捻,同煎七分,细呷。

后人亦编入《千金》、《外台》,治疾有殊苏合香丸∶治传尸骨蒸,肺痿,疰忤鬼气,猝心痛,霍乱吐利,时气鬼魅瘴疟,赤白暴痢,瘀血月闭,癖疔肿,小儿惊痫客忤,大人中风、中气、狐狸等病。勿令经火,恐无力。

久则当中空,为白蛾所穴。蔓、叶、花、实,与葡萄无异。

【解集】曰∶按徐表《南州记》云∶都桷子生广南山谷。关东贼至,惊走入山,饥无所食。

Leave a Reply